Projecten

Agro&Food Systems roadmap

N40 was projectmanager van het project Agro & Food Systems Roadmap. In dit project hebben 20 partijen uit de agrofood- en hightechindustrie samen met kennisinstellingen gewerkt aan een plan voor toekomstige strategieën op het gebed van food en technologie.

Entrepreneurs

N40 begeleidt en adviseert start-ups en innovatieve bedrijven in de agrofood bij hun “route to market” en de realisatie van hun businessplan. In een recente case werden subsidietrajecten begeleid en zijn verbindingen gelegd naar potentiële nieuwe klanten.

Food Tech Park Brainport

N40 is direct betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van dit nieuwe, innovatieve businesspark.

Food2Market

Namens het FoodConnectionPoint is Jacqueline projectleider van het Interreg project Food2Market. Dit is een internationaal samenwerkingsverband dat food bedrijven in Duitsland, Vlaanderen en Nederland ondersteunt bij hun innovaties.

FoodConnectionPoint

Jacqueline is de manager binnen het FCP die zich richt op  alles wat in relatie staat tot innovatie.

Gemeenschappelijke beursdeelname

9 food bedrijven staan sinds 2013 onder de vlag van het merk Brabant in een unieke, gemeenschappelijke stand op de PLMA beurs. N40 heeft, gezamenlijk met de provincie, een trekkersrol vervuld bij de realisatie hiervan.
 

Insourcing

N40 coördineert voor een food producent de insourcing van artikelen die tot dusver extern werden geproduceerd.

Operationele turnaround

In een aantal food productiebedrijven is een operationele turnaround doorgevoerd. Hierdoor hoefde de aandacht van het management niet langer gericht te zijn op het oplossen van problemen, maar kon het betreffende bedrijf zich weer richten op het binnenhalen van nieuwe opdrachten en het introduceren van nieuwe producten.

 

Prinsen

Prinsen BV in Helmond is een belangrijke producent van levensmiddelen in poedervorm, zoals koffiecreamer, instant dranken, dieetproducten etc. In een kort tijdsbestek is Prinsen verhuisd naar een nieuwe locatie en is een forse omzetgroei gerealiseerd. N40 heeft op succesvolle wijze ondersteuning geboden om de hiervoor noodzakelijke  verbeteringen van de operationele prestaties te realiseren.

www.prinsen.com

Trainingen en workshops

N40 verzorgt diverse op maat gemaakte lezingen, trainingen en workshops op agrofood gebied.