Onze aanpak

CONNECTION

N40 faciliteert samenwerking en partnerships tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Hierbij gaat het om samenwerking op velerlei gebied, zoals innovatie, beurspresentaties, subsidietrajecten, etc.

GROWTH

Dit realiseren we door uw bedrijf operationeel te optimaliseren, zodat het gereed is voor (verdere) groei. Maar ook door, met u, nieuwe wegen in te slaan, bijvoorbeeld door het initiëren en implementeren van innovaties of door andere manieren van werken te realiseren.

 

WERKWIJZE

N40 is een bedrijf van doeners. Onze focus is gericht op het opleveren van resultaat, niet van prachtige powerpoint presentaties. Wij doen dat door u te adviseren. Maar we kunnen er ook , op interim basis, voor zorgen dat de gewenste aanpak naar tevredenheid wordt geïmplementeerd en gerealiseerd.