N40

Sleutelbegrippen in ons werk zijn de woorden CONNECTION en GROWTH.

De term CONNECTION staat voor het bij elkaar brengen van partijen, waardoor synergie gaat ontstaan. Het 1+1=3 effect. Het begrip GROWTH onderstreept het belang dat N40 hecht aan het creëren van toegevoegde waarde. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie kan gaan groeien.

N40 is een jong en resultaatgericht bedrijf, dat op vele gebieden ondersteuning biedt aan food bedrijven.

We richten ons specifiek op de agrofood sector. Dat komt ook terug in onze naam. N40 was destijds de code van de studie levensmiddelentechnologie in Wageningen, onze “roots”. Deze duidelijke focus staat borg voor een hoog niveau aan kennis van wat er in de foodsector speelt. In de dagelijkse praktijk hebben we aan een half woord genoeg om tot de kern van de probleemstelling door te dringen en vervolgens met oplossingsrichtingen te komen. Het mooie track record van N40 spreekt in dit verband voor zich.

Food Tech Park Brainport

N40 is direct betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van dit nieuwe, innovatieve businesspark.

Prinsen

Prinsen BV in Helmond is een belangrijke producent van levensmiddelen in poedervorm, zoals koffiecreamer, instant dranken, dieetproducten etc. In een kort tijdsbestek is Prinsen verhuisd naar een nieuwe locatie en is een forse omzetgroei gerealiseerd. N40 heeft op succesvolle wijze ondersteuning geboden om de hiervoor noodzakelijke  verbeteringen van de operationele prestaties te realiseren.

> Bekijk hier alle projecten