N40

Sleutelbegrippen in ons werk zijn de woorden CONNECTION en GROWTH.

De term CONNECTION staat voor het bij elkaar brengen van partijen, waardoor synergie gaat ontstaan. Het 1+1=3 effect. Het begrip GROWTH onderstreept het belang dat N40 hecht aan het creëren van toegevoegde waarde. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie kan gaan groeien.

N40 is een jong en resultaatgericht bedrijf, dat op vele gebieden ondersteuning biedt aan food bedrijven.

We richten ons specifiek op de agrofood sector. Dat komt ook terug in onze naam. N40 was destijds de code van de studie levensmiddelentechnologie in Wageningen, onze “roots”. Deze duidelijke focus staat borg voor een hoog niveau aan kennis van wat er in de foodsector speelt. In de dagelijkse praktijk hebben we aan een half woord genoeg om tot de kern van de probleemstelling door te dringen en vervolgens met oplossingsrichtingen te komen. Het mooie track record van N40 spreekt in dit verband voor zich.

Food2Market

Namens het FoodConnectionPoint is Jacqueline projectleider van het Interreg project Food2Market. Dit is een internationaal samenwerkingsverband dat food bedrijven in Duitsland, Vlaanderen en Nederland ondersteunt bij hun innovaties.

Operationele turnaround

In een aantal food productiebedrijven is een operationele turnaround doorgevoerd. Hierdoor hoefde de aandacht van het management niet langer gericht te zijn op het oplossen van problemen, maar kon het betreffende bedrijf zich weer richten op het binnenhalen van nieuwe opdrachten en het introduceren van nieuwe producten.

 

> Bekijk hier alle projecten